OS Országos Sajtószolgálat

2015. január 20., kedd

Jogi ügyek, jogviták, valódi gondok megoldása - Ügyfélfogadás, új bírósági ügyfélértesítő rendszer
Szakembereknek, ügyvédi irodáknak, jogászoknak, jogvédőknek és legfőképpen az ügyfelek számára újszerű körülményt jelent a bíróságokon az ügyfélértesítő rendszer hírek szerint 2015 január végén való elindítása.


Szakmai tapasztalatok lehetnek eltérőek, azonban az ügyfél és ügyvéd, ügyfél és jogvédő viszonyt jelentősen átformálja, átalakítja, ha mindezt a hatályos törvényi keretek között alkalmazzák a megbízások jogi ügyek, jogviták eseteiben.

A bíróságok ügyfélértesítő rendszere a jogi ügyek, bírósági ügyek peres folyamatában több különböző hatást gyakorol a megbízó jogkereső, a megbízott igazságügyi mediátor, megbízott ügyvéd, megbízott jogvédők vonatkozásába.


Szakmai közösségünk, irodánk örömmel fogadja az új rendszer által megnövelt jogkereső ügyfél önálló felelősségét.         Határidők vitatása, áthárítása megbízott ügyvédre szinte lehetetlen lesz.


Jogkereső emberek valódi jogvitájában, jogi ügyeiben az ügyfélértesítő rendszer erősíti a jogvédelem munkáját, annak fontosságát az információk áramlása, speciális tudásuk alkalmazása területén.


Lakosság egy nagy része még nem internetes használó, viszont a kapott információkat meg kell beszélnie alkalmanként jogvédőkkel, hogy dönthessen mikor kezdeményez vitarendezést, mikor kéri ügyvéd tevékenységét.Új időszak várható az ügyvédi megbízások területén, mivel az új rendszer bírósági beléptetése részben elvon feladatokat az ügyvédi tevékenységtől, részben a jogkereső embereket aktivizálja önálló tevékenységekre, költségek megtakarítására.

Kiemelten fontos része lesz a megbízásoknak az iratkészítési és beterjesztési határidők megjelenése megbízási megállapodásokban, meghatalmazásokban, mert a rendszer jelzi az ügyfél felé a beérkezett irat időpontját!


Szakmai véleményünk szerint: a rendszer a jogkereső emberek számára több hiba lehetőséget, több pervesztési lehetőséget teremt, de gyorsítja a bíróság peres ügyeit és ritkítja, kontroll alá helyezi az ügyvédek megbízotti teljesítéseit.Talán minden eddiginél fontosabb lett az emberek számára, peres ügyek első időszakában az ügyfél információk jogvédelmi szempontja, a vitarendezések előtérbe helyezése a bírósági perek különböző időszakában.

Évtizedes szakmai tapasztalattal fogadjuk Önöket a valódi jogi ügyekkel, valódi jogvitákkal, nehéz körülményekkel körülvett családi ügyekkel!