OS Országos Sajtószolgálat

2014. március 21., péntek

Személyiségi jogok megsértése - A sérelemdíj perek helyett az egyezségek ajánlhatóak!

 Személyiségi jogok megsértése elég gyakori a szolgáltatások ügyfeleiként, vagy rokonok, munkatársak között. Van bírósági ügye?      Lesz bírósági ügye!

Felbőszült rokonok, türelmüket vesztett ápolók között a sértések nem ritka események számítanak.

Ehhez a várólisták, a lemondott orvosi konzultációs időpontok szintén hozzájárulnak.
Európában, Magyarországon felek maguk választhatják a bírósági utat, vagy az igazságügyi közvetítő, egyezségi szakértő vezetésével a közöttük lefolytatott közvetítői eljárás szabályait. 


Új Ptk. új szabályai találkoznak a sérelemdíj egyezségi mediáció esetében az ADR újszerű eszközrendszerével a jogkereső emberek előnyére.

Új PTK. - a gyakorlatban

Az ügyfélbarát reálmediátor eljárás, az ügyfélhez szakmai és semleges vezető igazságügyi közvetítő az egyezség kialakulásában érdekeltek, akár a vitában álló felek.

Személyiségi jogok sérelme esetén általában 1-2 mediátori üléssel az egyezség és a sérelemdíj mértéke kompromisszummal létrehozható.


A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen

a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;

b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;

c) a személy hátrányos megkülönböztetése;

d) a becsület és a jóhírnév megsértése;

e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;

f) a névviseléshez való jog megsértése;

g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése. (2013. évi V. törvény)

Perek közben és perek előtt a sérelem egyezségi szakértő mediátor a vitarendezés szakértője az ügyfelek előnyére!

SÉRELEMDÍJ - EGYEZSÉGEK SZAKSZERŰEN