OS Országos Sajtószolgálat

2014. január 1., szerda

Új Ptk. változásai minden jogkereső embert érintenek már 2014 évben

Komoly döntés áll minden jogvita, peres szándék esetén a magyar állampolgárok előtt!

A régi, vagy az új Ptk. hatálya alatt indítsa meg a jogvitáját, peres elképzelését.

Új Ptk – hatással a bírósági perekre, az egyezségek szakértői gyakorlatára Igen jelentős hatással lesznek az új Ptk. elfogadott szabályai a magyar emberek életére.

 Egy más jogi környezet fogadja 2014. március 15-től a jogkereső magyar embereket. Ezek közül az olvasók figyelmébe néhányat kiragadunk, de az alaptanulság: Vitában, peres szándékkal az első út a bírósági per kiváltására hivatott egyezségi szakértők irodái! VÁLÓPER – KÖZÖSSÉGBEN Fontos megemlíteni, hogy utólag már késő és nehezen korrigálhatóak a szándékok pl. költségek fel nem ismerése miatt. 

 Feltétlenül élénkülést fog hozni a sérelemdíj intézménye, ezzel megnövelve a jogsértések esetén a sérelem mediáció, a sérelem vitarendezés mozgásterét, a bírósági per drága és a sérelemdíj könnyebben elérhető lesz! 

Egy másik terület, amelyben erős a változás a túlélő házastárs öröklése és haszonélvezeti joga. 

 HAGYATÉK – ÖRÖKSÉG VITÁI Természetes, hogy a bírósági pereket kiváltani képes egyezségi mediáció szakértői is az egyezségeknél erre figyelemmel lesznek, vannak. 

 Túlélő házastárs és gyermekek közötti perek egy részét szüntetheti meg az új jogi környezet! 

 FORDULJON HOZZÁNK BÁTRAN AZ ÚJ JOGI KÖRNYEZETBEN!