OS Országos Sajtószolgálat

2012. november 9., péntek

Wirtschaftsmediator,Wirtschaftsmediation németül - gazdasági jogviták mediátor szakértői rendezése magyarul

Jelentőségénél még mindig kevesebb figyelmet kap a gazdasági szereplők jogvitakultúrája, amely a partnerség, a gazdaság működésének egyik minőségi mutatója.


Számtalan ok vezet a KKV szektor lassú morzsolódásához, ahogy a fiatalok elfordulása sem véletlen a bürokráciával és kiszámíthatatlan gazdasági környezettel körülvett vállalkozásoktól.

Gazdasági kapcsolatok vállalkozások között, gazdasági vállalkozások és megrendelői lakossági csoport között nem marad vita nélkül s ez egy természetes helyzet.A gazdaság előrelépését, a gazdaság dinamizmusát segíti elő a fejlett jogvitakultúra, ahogy a független, praxismediátorok által folytatott gazdasági mediátio az egyezséget helyezi előtérbe a jogviták rendezésében.

Gazdasági szereplők számára a gazdasági kapcsolat megőrzése, a piaci kapcsolat megtartása kiemelkedő érték, amelyben jogvita, gazdasági vita, szakmai vita esetén a gazdasági reálmediáció ad biztos kiutat a feszültségekkel terhes vitákból.

Vállalkozások továbbélése múlik ma egy gazdasági, céges vita megfelelő jogvitakultúrával való rendezésén.

Szomszédos országokban pl. Románia már felismerték a gazdasági versenyképesség javulását hozó mediáció jogi megerősítésének, elvárásának jelentőségét.

Aki nem vesz részt perindítás előtt mediátori eljárásban a bíróság bírságolja.


Hasonló folyamatokra számít a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ, a vállalkozói szervezet, munkaadói szervezet, munkavállalói érdekképviselet a magyarországi jogalkotástól.


Fontos rendezvény lehet az OBH (Országos Bírói Hivatal) épületében 2012. november 12.-én tartandó "Perbeszéd helyett Párbeszéd" - lesz-e valódi mediáció Magyarországon? címmel.

Előbbre lép-e a KKV szektor számára fontos jogvitakultúra fejlesztésben a szaktárca, a jogalkalmazók széles köre? Elvárt lesz-e bírósági tárgyalás előtt az érdemi mediációban való aktív részvétel bírság terhe mellett?

Kötelezi-e a bíróságra keresetet benyújtani szándékozókat mediátori eljárás kezdeményezésére a bíróság, a perrendtartás, a jogi környezet?

Szabadon választhatja-e meg az igazságügyi közvetítőt az ügyfél, az ügyfelek?