OS Országos Sajtószolgálat

2012. szeptember 8., szombat

Orvosolatlan peres jogviták - Strasbourgban induló eljárások

Joghoz való hozzáférés szűkítése történik Magyarországon a kisebb értékű perek esetében.

Strasbourgi ügyek, mint fogalom lassan tért nyer a jogsérelmek orvoslása területén. Strasbourgi per, strasbourgi eljárás esetén a magyar jogorvoslati szintek kimerültek az ügyfél előtt és azokat végigjárta az évek alatt.
Speciálisan a strasbourgi eljárásokkal összefüggő megbízásokat elfogadó szakmai köreműködők alapkívánsága: Ne kerüljön sor ennyi a magyar bíróságokon, vagy mediátori egyezség keretein belül el nem rendeződő ügyre!

Ha méltányolandó jogsérelem nem nyer az ügyfél számára szakmailag is elfogadható módon érvényesítést magyar bíróságon, akkor a strasbourgi eljárásra vonatkozó szaktanácsadás lehet az első további lépés.

Iratok és döntések átvizsgálása, véleményező auditja adhat döntési szempontot ügyfélként – forduljunk-e ténylegesen a strasbourgi bírósághoz, vállalva további erőfeszítést?!

Strasbourgi ügyekben a jogi segítségnyújtáshoz közvetlenül a magyar állam nem biztosít támogatást – ellenérdekeltség vélelme fennáll.

Strasbourgi eljárásra a nemzetközi egyezményben rögzített jogainak megsértése jogcímén lehet fordulni – számos magánbeadvány azonban elutasításra kerül.

MAGYARORSZÁGI ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT


A jogvita és az állampolgári jogsérelem vitája úgymond “érett” állapotában indul meg az eljárás.

Egyezségek ösztönzése az Emberi Jogok Európai Bírósága részéről az érett jogvitában feltétlenül és mindig tapasztalható.

A strasbourgi ügyek nem a felelőtlen, átgondolatlan eljárások ügyei.

Információk, szaktanácsadás és egyezségre készség kell, hogy jellemezze a strasbourgi ügyekben résztvevőt!

Súlyos jogsérelmek esetén az út mindenki előtt nyitva áll szakértőkkel, szakemberekkel együttműködve!

Ügyek, példaként amelyek már Strasbourgban zajlanak: - Jogellenes elbocsátás munkaügyi perei

– Sajtó útján magántitok megsértése, diszkriminációs károkozás

- Tisztességes eljáráshoz való jog sérelme, gazdasági vállalkozási perben

- Tisztességes eljáráshoz való jog sérelme hatósági eljárásokban Magyarországon,