OS Országos Sajtószolgálat

2012. augusztus 27., hétfő

Szakértők Magyarországon - Mikor?

Szakértők – a fogalom Magyarországon emberi sorsokat befolyásol, amikor eljárásokban a magyar szakértők szakvéleményeikkel az egyezséget, vagy a bírói döntést meghatározzák szakmai vonatkozásban.


Peres eljárásban és nemperes eljárásban a szakértők jelentősége igen nagy.
A kérdés az ügyfelek számára - mikor kérjünk fel szakértőket?

SZAKÉRTŐK

Bíróságon a jogvita zajlik, speciális szakmai kérdések eldöntése csak szakértői szakvéleménnyel lehetséges.

Elgondolkoztató és változtatásra érdemes azonban a szakértői munka követelményeinek határozottabb megfogalmazása, a valóságtól eltérő adatok utáni munkadíjkérdések.

Érdekes mozzanat, ha települést jól ismerő önkormányzat adó-és értékbizonyítványa igen eltér az ország más sarkában élő ingatlanforgalmi szakértői véleménytől.

Szakértők a nemperes eljárásokban, mediációban is támogathatják a gyors és megfelelő döntéseket!

A TFKKE mediáció programja fontosnak tartja az egyezségek életszerűségének követelményét, az egyezségek következményeinek vonatkozásában.


Gazdasági jogviták egyezségi mediációja során a szakértő ajánlott információ – segítheti a felek jó egyezségét!

Egy biztosan állítható a szakértői, semleges szakvélemény a Feleket döntésükben befolyásolhatja.

Szakértőt felkérése ajánlott, ha az egyezségi mediátor erre felhívja a figyelmet, vagy ha a szakmai álláspontok túl távloiak!