OS Országos Sajtószolgálat

2012. május 20., vasárnap

Tanácsadás peres ügyekben, családjogi perekben, gazdasági jogvitákban központban az egyezség

A Nemzeti Együttműködés programja adhatja a hátterét a vitában álló felek elvárható, bizonyítható együttműködésének. Együttmükődés kezdeményezése per előtt, önmagában esély az olcsó és gyors peres eljáráshoz, vagy a permegelőzéshez.


Nemzeti együttműködés adhatja egyik hátterét a magyar gazdaság megerősödésének közép-és hosszútávon.

Ezen programnak megfelel az EK irányelvek szerinti és Magyarországon már felállt KIM által felügyelt igazságügyi mediátor rendszer.
Válási tanácsadás, válási mediátori ülések és egyezségek egyik kiemelt része az igazságügyi szolgáltató mediációnak.

Alapvető elvárás a társadalom részéről a már jelenleg a Ptk.4§. által megjelenített elvárható magatartás, együttműködés.


Perköltség kiszámítása nem könnyű feladat, sok a változó tényező.

Peres illeték mértéke, szakértők költségei, ügyvédi megbízás költsége,mediátor felkérés költsége stb.

Különösen javasolható a párbeszédképtelen, indokolatlanul nem együttműködő, álláspontját fel nem táró ügyfél költségviselésének megnövelését, az együttműködést igazoltan kezdeményező, a békítő megoldást megkereső ügyfél előnyére, terheinek csökkentésére.

Optimalizálás az igazságügyi szolgáltató mediátor iroda közremükődésével lehetséges.

Ha a felek álláspontja tisztázott és adataiban reális az egyezség sokkal közelebb van!

Kártérítési per elindítása előtt a szakértői vélemények megrendelése, szakértői megbízás lényeges és hasznos elem.


Bírósági per előtt, kereseti kérelem beadása előtt az európai igazságügyi szolgáltató mediátor iroda biztosíthatja a felkészülést az együttműködés helyreállításához, a per közben az egyezséggel való lezáráshoz, a bírósági per szakértői tartalmainak tisztázásához egy helyen!

Ügyfeleink jogvitás, peres ügyeiben bejelentkezéseket Magyarországról és Erdélyből illetve külföldön dolgozóktól is elfogadunk!

Bejelentkezés a 06-302-164-102 ügyfélszolgálat (hétköznap 9-20h között)