OS Országos Sajtószolgálat

2012. május 10., csütörtök

Per költségei, kereset beadása előtt mérlegelendő - perköltség optimalizálás szakértői irodával

Nemzeti együttműködés adhatja egyik hátterét a magyar gazdaság megerősödésének közép-és hosszútávon.

Ezen programnak megfelel az EK irányelvek szerinti és Magyarországon már felállt KIM által felügyelt igazságügyi mediátor rendszer.

Alapvető elvárás a társadalom részéről a már jelenleg a Ptk.4§. által megjelenített elvárható magatartás, együttműködés.


Perköltség kiszámítása nem könnyű feladat, sok a változó tényező.

Peres illeték mértéke, szakértők költségei, ügyvédi megbízás költsége,mediátor felkérés költsége stb.

Különösen javasolható a párbeszédképtelen, indokolatlanul nem együttműködő, álláspontját fel nem táró ügyfél költségviselésének megnövelését, az együttműködést igazoltan kezdeményező, a békítő megoldást megkereső ügyfél előnyére, terheinek csökkentésére.

Optimalizálás az igazságügyi szolgáltató mediátor iroda közremükődésével lehetséges.
Ha a felek álláspontja tisztázott és adataiban reális az egyezség sokkal közelebb van!


Kártérítési per elindítása előtt a szakértői vélemények megrendelése, szakértői megbízás lényeges és hasznos elem.

Bírósági per előtt, kereseti kérelem beadása előtt az európai igazságügyi szolgáltató mediátor iroda biztosíthatja a felkészülést az együttműködés helyreállításához, a per közben az egyezséggel való lezáráshoz, a bírósági per szakértői tartalmainak tisztázásához egy helyen!

Ügyfeleink jogvitás, peres ügyeiben bejelentkezéseket Magyarországról és Erdélyből illetve külföldön dolgozóktól is elfogadunk!

Bejelentkezés a 06-302-164-102 ügyfélszolgálat (hétköznap 9-20h között)