OS Országos Sajtószolgálat

2017. december 16., szombat

Ünnepek előtt és ünnepek között ügyfélközpontú ügyfélszolgálat év végén a jogvita, peres vita esetekben!

Magyarországon hatalmas változás megy végbe 2018. január 01.-től a polgári perrendtartás, közigazgatási perrendtartás eljárásaiban.

Új szabályok, melyek hatással lesznek a jogvita résztvevőire, a bíróságon 2018-ban új ügyként zajló, vagy induló peres ügyekre.

Minden magyar állampolgár, mint ügyfél egy új eljárási szabályrendszerrel találja szemben magát. Már az ügy befogadás, kereset beadása, per időgazdálkodása sem lesz a megszokott.Ünnepek előtt, ünnepek közben megbízható ügyfélcentrikus ügyfélszolgálattal áll irodánk a magyar emberek jogvitáiban rendelkezésre!

Gyors és hatékony komplex konzultáció (TFKKE), majd lehetőség szerint a bírósági per kiváltása, perek elkerülése. (Felszerelt tárgyalók, több szakterület szakmai képviselői, jelentős számban esetismeret és eset megoldási kommunikációs szaktudás stb.)


Az új ügyek bírósági befogadása változásai kihatnak az ügyfelek perindítás, kereset beadása szándékaira is.

Minél előbb kezdi el valaki a bírósági per elkerülésének lehetőségét mérlegelni, minél hamarabb jut el ügyfélszolgálatunkhoz, annál nagyobb az esély az olcsóbb, gyorsabb megoldásra.


Szakmai célunk a jogvitákban, induló perekben a túlzó peres  jogi csűrés-csavarás helyett, segítse a megoldást a kommunikáció a vitában álló felek között!   Természetesen a komplex konzultációkon a szándékok, megoldások mellett külön szakterületként a jogi kérdésekre ügyvéd szakmai résztvevőktől kaphat választ minden érdeklődő!


Új peres időszámítás indul el a magyar ügyfelek számára a bíróságokon!

Bíróságokon gőzerővel zajlik a képzés, az új információk feldolgozása, gyakorlat kialakítása.Magyar állampolgárként, ügyfélként jó döntés hozni, megfelelő vitarendezést  megoldásként kivitelezni szintén átgondolást igényel.

Sok olyan ügy, vita, élethelyzet van, ahol jobb megbeszélni 2017 év végén szakembereinkkel a perrel, kereset beadásával fenyegető konfliktusokban az ügyfél szándékát, kommunikációs stratégiáját, indulatait és lehetőségeit.

Sem Magyarországnak, sem a családoknak nem könnyebbség az ügyfelek tömeges pereskedése!

Döntsön jól, mérlegeljen és időben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, akár ünnepek előtt!

Ügyfélközpontú év végi tanács irodánktól:  
Addig mérlegeljen minden magyar ügyfél, amíg saját kezében van a döntés lehetősége!Több, mint egy évtizede profi és megbízható szolgáltatással, ügyfélközpontú szemlélettel áll irodánk a magyar állampolgárok vita/peres eseteiben a magyar emberek rendelkezésére Magyarországon és Európában. (Szakmai partnerségek stb.)

Európában dolgozó magyarok számára korszerű kapcsolattartási formákat biztosítunk, azonban a személyes álláspont megismerése nem elkerülhető a megbízások során.Megbízható szolgáltatással, az ünnepek előtt megerősített segítőkész ügyfélfogadással, ügyfélközpontú tanácsadással állunk vitás, vagy peres ügyében a magyar állampolgárok rendelkezésére! (
Európában élő magyarok, anyaországban élő erdélyi magyarok stb.)    Hívja:06/302-164-102 10h-19h között munkanapokon!      E-mail bejelentkezés: ugyfelek@index.hu2017. november 25., szombat

Változik a perrendtartás, változik a perekben az ügyfelek helyzete! A per kiváltható!


Mai Magyarországon az emberek, a családok folyamatosan találkoznak a pereskedés, a vita jogszabályi körülményeinek változásaival.

Jog és jogalkotási trend új lehetőségeket, máskor új korlátokat hoz létre a magyar emberek számára vita, bírósági per eseteiben!

Az új Ptk. változásai a viták tartalmaiban hozott létre erős változásokat, míg 2018. január 01-től az új perrendtartás magát a jogkereső emberek részvételét a perekben változtatja meg gyökeresen.

Magyar emberek számára a legösszegezettebb tanács a megismert vita és per esetek valós szakmai tükrében: A pereskedést kerülni kell, a megbízható és megnyugtató egyezség jobban szolgálja a magyar vállalkozások, magyar családok, magyar állampolgárok életét!


Már beadott bírósági peres kereset, folyamatban lévő bírósági tárgyalások ügyeiben is van megfelelő és hasznos megoldás!     

 Ügyfélközpontú tanácsadás irodánkban mindig áttekinti a jó megoldás lehetőségét, a bírósági per lezárása, bírósági per kiváltása megvalósítása érdekében.


Magyarországon a perrendtartás változása, annak hatásai még az ügyfelek számára nem ismertek a konkrét 2018-as évtől kezdve elinduló perekben.

Az osztott perszerkezet, a kevesebb személyes bírósági tárgyalás gyakorlata 5-10 év alatt válik köztudatossá a jogkereső magyar emberek számára. (Bírók képzése, Kúria állásfoglalások, bírósági munkacsoportok stb.)

Bírósági per túlnyomó többségben a jogvitákban elkerülhető, de ha szükséges, akkor a 2017-ben beadott keresetek útja a magyar emberek számára biztonságosabb és beláthatóbb.

Bíróságra beadott kereset nem akadályozza szakmai munkánkat, a bírósági per kiváltása, e-perek kiváltása ilyen helyzetben is biztosított!


Több, mint egy évtizede profi és megbízható szolgáltatással, ügyfélközpontú szemlélettel áll irodánk a magyar állampolgárok vita/peres eseteiben a magyar emberek rendelkezésére Magyarországon és Európában. (Szakmai partnerségek stb.)

Európában dolgozó magyarok számára korszerű kapcsolattartási formákat biztosítunk, azonban a személyes álláspont megismerése nem elkerülhető a megbízások során.


Megbízható szolgáltatással, az ünnepek előtt megerősített segítőkész ügyfélfogadással, ügyfélközpontú tanácsadással állunk vitás, vagy peres ügyében a magyar állampolgárok rendelkezésére! (
Európában élő magyarok, anyaországban élő erdélyi magyarok stb.)

2016. augusztus 9., kedd

Egész évben nyitva tartás a bírósági perek kiváltása, e-perek elkerülése biztosításával a magyar embereknek!

E-per megindítása, az e-pereskedés hatásai még nem ismertek az ügyfelek jogkeresésére.

Számossága új technikai feltételeket és készenlétet vár el ügyvédtől és ügyféltől.Merre visz az új irány az e-pereskedés?

Árulkodó a tény, hogy a választhatóság időszakában töredéke volt az e-per választására gondolók aránya, az adott időszakban indult bírósági papír alapon beadott ügyekhez képest!


Közös tulajdon akár házasság végénél, akár öröklésnél, akár más konstellációban a nagy vitatárgyértékű jogvitákat eredményezi, melyek illeték terhe már a kereset gondolatánál sok jogkereső embert visszatart!


Hétköznapok gyakorlati esetei közé tartoznak a közös tulajdon szerzésének körülményeit vitató helyzetek, ahogy az öröklés és kapcsolódó szerződések súlyos vitái.

Öröklés során a vitában állók számos érzelmi és indulati elemmel keverve képviselik álláspontjukat, ahol a jogszerűség mellett az ADR egyezség biztosíthat méltányos megállapodást a résztvevőknek.
Ezekben az ügyekben a perbe hívottak száma sem kevés, az e-perek itt gyorsan visszafordulhatnak a későbbi bírósági gyakorlat szerint papír alapon zajló, hagyományos pereskedésbe.

Bírósági pereskedés, e-perek elkerülése a vitarendezés profi és piaci alapú eljárásaival elkerülhetőek.


Teljes értékű és megnyugtató egyezséget segítik elő a felek által elfogadott semleges eseti, ADR szakértők szakvéleményei, így súlyos álláspont különbségek rendeződhetnek e-per, vagy bármilyen bírósági per nélkül!

A jogkereső ügyfelek  jogukban áll a lassan haladó bírósági perben szünetelést kérni és a másik féllel áttérni a profi és bíróságtól elkülönülő ADR jogvita rendezésre!
Döntsön jól Ön is jogvitájában!    Keresse irodánkat!

Bírósági illetékek, nagy összegű igazságügyi szakértői díjak , más költségek kiválthatóak, s maga az e-pereskedés is!Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon)      Jelentkezzen be e-mail-ben:   ugyfelek@index.hu

2015. június 7., vasárnap

Biztos információk jó lehetőséget teremtenek a hétköznapi perek előtt, folyó bírósági ügyek közbenA bírósági perek hatást fejtenek ki a gazdasági élet szereplőire, ahogy a családok életét is befolyásolják.

Bírósági tárgyalások nehéz költségeket, kiadásokat, pervesztésnél magas perköltséget jelentenek.Biztos pontot jelentenek a független, pártatlan igazságügyi szolgáltató irodák ügyfélszolgálatai, ahol elkötelezett és felkészült, profi egyezségi szakértők munkájára számíthatnak az odaérkező ügyfelek.


Jogesetek, bírósági perek előtt, illetve két bírósági tárgyalás között van még lehetőség okos döntést hozni, ilyet kezdeményezni!Modern ügyek ezek, de mást jelent a bírósági gyakorlatban kis értékű perek hatékonysága, s megint mást a közvetítői gyakorlatban nagy számban előforduló peres ügyek, mint hétköznapi peres ügyek fogalma.


Utóbbi hétköznapi peres ügyek közé tartoznak a profi igazságügyi közvetítői gyakorlatban, meghatározhatatlan  értékű pertárgyú, illetve magatartásra irányuló peres ügyek.


Különösen kiemelt ügycsoport a hétköznapi perek viszonylatban és közvetítéssel való lezárás szempontjából a következő jogesetek:

– Gyermekkel kapcsolatos láthatás és szülői felügyelet peres szándékai.
– Örökléssel, hagyatéki követeléssel összefüggő peres szándékok.
- Megcsalás, válás, új kapcsolat miatti peres szándékok.
– Kollégális és munkahelyi peres szándékok.
– Pénzintézet és devizahiteles viták, peres szándékok.
– Egészségügyi szolgáltatás közbeni jogsérelmek peres szándékai.
- Lakások használata jogesetei, jogvitái, peres szándékai.


Értelmezésünkben olyan modern jogi ügyek, modern jogesetek ezek, melyek uralják a közbeszédet, tömegével lepik el a bíróságokat.

Jogi lehetőségek, jogi eljárási információk hitelesen, pártatlanul szerezhetőek be irodánkban a tanácsadás keretében, részletesen és függetlenül biztosítva az igazságügyi szolgáltatás lehetőségét a hétköznapi perek lezárására, jó megoldásra és jó döntésre!

Kiegyensúlyozott, pártatlan, emberi hangvételű közvetítői tárgyalásokon, eltűnnek a munkahelyi, rokoni alá, vagy fölé rendelt viszonyok hátrányai. Valódi, szakszerű egyezségekre van ott eljárási lehetőség.

Ne felejtse a piaci igazságügyi szolgáltatás nagy lehetőség az Ön számára, nem kell mindent bizonyítani és a méltányosság is használható érv!

Végeredmény kész, jogvitás  ügyet lezáró egyezség, lezáruló bírósági ügyek!    2015. április 6., hétfő

Bírósági tárgyalók helyett szakszerű, emberi vitarendezés - Ügyfélszolgálat hatékonyan, piaci körülmények közöttHazai és nemzetközi tapasztalatok állnak rendelkezésre a piaci alapon történő szakszerű közvetítői eljárás, az ügyfelek által szabadon és önálló akarattal, illetve semleges és pártatlan kizárólag a szaktárca névjegyzékéről adott bírósági tájékoztatás alapján választható közvetítői csoportok, személyek vonatkozásában.A bíróságon két tárgyalás között meggondolhatja magát 
és kereshet független, hiteles, piaci alapon dolgozó igazságügyi szolgáltató irodát!Németországban, Olaszországban, más tagállamokban hol tartományi szinten (lásd.Németország), hol tagállami törvényben ösztönzik az emberek vitás, perbe hajló ügyeiben a mediációt, a mediátor irodák megkeresését - bíróságok felkeresése, bírósági perek helyett.


Magyarországon a piaci gyakorlat igazolja, hogy már egy-két előkészítő ADR tanácsadás, eljárások előnyei és hátrányai bemutatása megfelelő hitelességgel a piaci alapon dolgozó mediátorok részéről elegendő, hogy vitában állók el se jussanak a bíróságra, hanem a hiteles, független mediátor további szakmai munkájával, vagy más esetekben a mediátor tanácsadás után ügyvéd megbízásával kössenek egyezséget.
Jogviták, perre induló felek számos esetben igazából téves információval rendelkeznek, vagy éppen nem rendelkeznek mindkettejük számára elfogadott adatbázissal, szakértői véleménnyel.Piaci alapon zajló igazságügyi szolgáltató, per kiváltó mediáció előkészítése akár két bírósági tárgyalás között hoz fordulatot a bíróság előtti perben!

Ma az előkészítés felvilágosítása, előkészítő beszélgetések szorosan nem tartoznak a közvetlen törvény, a közvetítői eljárásra vonatkozó törvény hatálya alá.

Közvetítői Eljárás a vonatkozó jogszabály szerint a Felek által megtett közös részletes jognyilatkozattal indul el.
Vidékről, kisvárosokból, a fővárosi kerületekből kialakult vitáikban, folyó peres ügyeikben a magyar emberek szabadon kereshetnek fel hiteles, független mediátor irodát, ezzel biztosítva, hogy összeférhetetlenség, elfogultság legkisebb zavaró vonatkozása se merüljön fel.


Jogkereső magyar emberek számára professzionális, piaci alapú közvetítői eljárás az ország bármely pontjáról elérhető, míg a bíróság illetékessége kötött. 


Bírósági perek lezárása, bírósági ügyek kiváltása, perek megelőzése érdekében keresse munkatársainkat!