OS Országos Sajtószolgálat

2018. szeptember 29., szombat

Kilakoltatás az egész társadalom problémája! Otthon elvesztését előzze meg!Családok számára legrosszabb ügyek között van a devizahitel miatti ügyek sora!
Magyarországon a családok ügyei között a devizahiteles ügy, devizahiteles per, követelések eljárásai a legtöbb veszélyt hordozzák a mai napig!  Olvashat erről itt is!

Több oldalról és a magyar jövedelmekhez képest irreális módon érik eljárások indításai a családokat.

Szomorú valóság, hogy a magyar bírósági jogalkalmazás, nem egységesen, nem a családbarát szemlélettel követte az európai jogértelmezés fordulatait.

Ennek következménye számtalan család szétesése, öngyilkosságok, családok kilakoltatásai, vagyonvesztések.

Egyes időszakokban a devizahiteles részéről fontos az okos, tényorientált kommunikáció biztosítása! (TFKKE)


Forintosított hitelek peres ügyei, vitatott követelések ügyei jó kommunikációs stratégia nélkül sötét ló!Ön és családja kerülje el a devizahitel utáni rossz eljárásokat, enyhítse a bekövetkező károkat!Több bírósági jogértelmezési fordulat után a devizahiteles, majd forintosított hitelek miatti perek egyik központi kérdése a kockázatokról való tartalmi és közérthető tájékoztatás lehet napjainkra!

A várakozás a Kúria új állásfoglalása iránt felfokozott a családok, hitelesek körében.


A tény orientált peres kommunikáció és az új fordulat több egyezséget, több megállapodást is eredményezhet!Mai napig több módon kerülhet kellemetlen eljárásba egy család, egy devizahiteles:

- Fizetési meghagyásos eljárás indulása vele szemben.

- Bírósági peres eljárás vele szemben.

- Végrehajtási eljárás indulás vele szemben.

- Ügyvédi fizetési felszólítások és eljárások fenyegetettsége.


Még szomorúbb az ügyfél érdekvédelmi helyzet, ha a jogalkalmazás gyakorlatát közvetlen végrehajtási gyakorlat, közvetlen végrehajtással összefüggő bírósági gyakorlat alapján elemezzük.

Tovább rontja a helyzetet, hogy a devizahitelek utóéletében adják-veszik a nyereséget elérni akaró szereplők, követeléskezelők az emberek adósságait, családok sorsát.


Legyen óvatos a devizahitel utáni követelésekkel!
Devizahitelesek számára otthon megőrzésére kialakított ügyfélszolgálat, több évtizedes szakmai és érdekvédelmi tapasztalat adhat megoldást nálunk!Legfontosabb ügyfélbarát tanács: Az első felszólításnál, hivatalos levélnél tenni kell az adósnak!

Eltérő gyakorlatot folytatnak egyes kereskedelmi bankok, egyes követeléskezelő cégek!

Devizahiteles ügyek nem "kaptafa" ügyek - minden család esete egyedi figyelmet kell, hogy kapjon!Nálunk ügyével több szakterület foglalkozik: közgazdászok, műszaki szakértők, hitelekkel foglalkozó szakemberek, jogvédők, ügyvédek, írásszakértő, igazságügyi szakértő földmérő, TFKKE szakértők stb.


Adja tovább elérhetőségeinket a forintosított hitelek ügyeivel elfoglalt ismerőseinek, barátainak!   Ezekben az ügyekben a kezdettől fontos a párbeszéd, a jó közvetlen peres kommunikáció stratégiája!2018. szeptember 6., csütörtök

Magyar emberek és jog! Magyar emberek életében fontos a közvetlen kommunikáció perek előtt!Magyarországon a bírósági perek számának csökkentése olyan cél lett, amely minden más elvárást háttérbe szorított.

Magyar emberek információi nálunk közvetlenül a ügyek ismeretéből, a bírósági tárgyalások ügyfél tapasztalataiból épülnek fel.

 Az új Pp. hatásai az érdemben elinduló perekre, beadott keresetekre mára számos észrevételt kapott az OBH, a bírók és ügyvédek részéről!

Mit tehet a nehéz helyzetbe került magyar ember a törvények, a jog, a konfliktusok hálójában, ha nem akar drágán pereskedni, vagy durva vitában résztvenni?

Amikor fenyegetett az emberi méltóság megőrzése emberi élethelyzetekben, amikor a másik fél elveszti a "hallókészségét" a józan megoldásra?!


Ma csökken a bírósági pereskedések tömegessége........


Bírósági per, durva személyes, vagy vagyoni konfliktus közben az ügyfélkozpontú szemlélettel dolgozó irodánk, önnek biztos partnere!
Sok komoly kérdés merül fel az élethelyzetekben per előtt, per után – ezek közül fontos kérdés és döntés az elköltözés, a szétköltözés!
Nálunk az emberi oldala is meghallgatásra kerül a jogvitáknak, vitás élethelyzeteknek!
A formalizált eljárásoktól független szolgáltatással várják kollégáink, a per előtt, vagy problémás élethelyzet közben is megkereshet bennünket!

Nehéz úgy egy fedél alatt lakni, naponta a másikra nézni, hogy megcsaltak, vagy vagyonunkból részben kiforgattak……..
Válópert, bírósági eljárást elindítani látszólag egyszerű – valójában szakmai feladatok sokasága, amelyben könnyű elveszni.
Közös örökség kivált tűrhetetlen viszonyokat a közösen birtokolt ingatlanban…..


Ahogy a sebész sem műti meg önmagát, úgy a válásban, perben érintett sem tudja a rossz válást, tévúton indult jogvitát semlegesen, szakszerűen végigvinni.

Sokan nem is ismerik a bírósági perek alatti, bírósági per előtti közvetlen TFKKE kommunikáció eszközeit, a későbbi vagyoni egyezségek megoldó erejét, tulajdonosok közötti fennálló vagyoni konfliktusainak csökkentő képességét!
Számos per után a tényleges problémák nem kerültek rendezésre, kegyetlen életviszonyok között kell élnie az embereknek. vtizedekig közös tető alatt a volt társ új partnerével is ...stb.)

Összességében Magyarországon nagy számban ismert esetek tapasztalatai alapján kijelenthető: a gyors és nyugodt szakértői munka, a megbízható iroda munkája útján érhető el leginkább a takarékos pereskedés, a megfelelő megállapodás, szakértői kérdések hatékony megválaszolása.

Hatékony problémamegoldás irodánk fontos célkitűzése minden esetben!  Több szakterület résztvevői a szakkérdésekben is részletesebb választ adhatnak Önnek!  (Pl. írásszakértői vélemény stb.)

Bírósági per miatt, rosszul alakuló vita miatt ne kerüljön adósságba, ne kerüljön utcára senki sem!
2017. december 16., szombat

Ünnepek előtt magyar emberek komoly információi itt elérhetőek!

Magyarországon hatalmas változás megy végbe 2018. január 01.-től a polgári perrendtartás, közigazgatási perrendtartás eljárásaiban.

Magyar emberek komoly információi (TFKKE) nálunk folyamatosan elérhetőek ügyfélszolgálati ügyfélfogadásainkon!Új szabályok, melyek hatással lesznek a jogvita résztvevőire, a bíróságon 2018-ban új ügyként zajló, vagy induló peres ügyekre.

Minden magyar állampolgár, mint ügyfél egy új eljárási szabályrendszerrel találja szemben magát. Már az ügy befogadás, kereset beadása, per időgazdálkodása sem lesz a megszokott.Ünnepek előtt, ünnepek közben megbízható ügyfélcentrikus ügyfélszolgálattal áll irodánk a magyar emberek jogvitáiban rendelkezésre!

Gyors és hatékony komplex konzultáció (TFKKE), majd lehetőség szerint a bírósági per kiváltása, perek elkerülése. (Felszerelt tárgyalók, több szakterület szakmai képviselői, jelentős számban esetismeret és eset megoldási kommunikációs szaktudás stb.)


Az új ügyek bírósági befogadása változásai kihatnak az ügyfelek perindítás, kereset beadása szándékaira is.

Minél előbb kezdi el valaki a bírósági per elkerülésének lehetőségét mérlegelni, minél hamarabb jut el ügyfélszolgálatunkhoz, annál nagyobb az esély az olcsóbb, gyorsabb megoldásra.


Szakmai célunk a jogvitákban, induló perekben a túlzó peres  jogi csűrés-csavarás helyett, segítse a megoldást a kommunikáció a vitában álló felek között!   Természetesen a komplex konzultációkon a szándékok, megoldások mellett külön szakterületként a jogi kérdésekre ügyvéd szakmai résztvevőktől kaphat választ minden érdeklődő!


Új peres időszámítás indul el a magyar ügyfelek számára a bíróságokon!

Bíróságokon gőzerővel zajlik a képzés, az új információk feldolgozása, gyakorlat kialakítása.Magyar állampolgárként, ügyfélként jó döntés hozni, megfelelő vitarendezést  megoldásként kivitelezni szintén átgondolást igényel.

Sok olyan ügy, vita, élethelyzet van, ahol jobb megbeszélni 2017 év végén szakembereinkkel a perrel, kereset beadásával fenyegető konfliktusokban az ügyfél szándékát, kommunikációs stratégiáját, indulatait és lehetőségeit.

Sem Magyarországnak, sem a családoknak nem könnyebbség az ügyfelek tömeges pereskedése!

Döntsön jól, mérlegeljen és időben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, akár ünnepek előtt!

Ügyfélközpontú év végi tanács irodánktól:  
Addig mérlegeljen minden magyar ügyfél, amíg saját kezében van a döntés lehetősége!Több, mint egy évtizede profi és megbízható szolgáltatással, ügyfélközpontú szemlélettel áll irodánk a magyar állampolgárok vita/peres eseteiben a magyar emberek rendelkezésére Magyarországon és Európában. (Szakmai partnerségek stb.)

Európában dolgozó magyarok számára korszerű kapcsolattartási formákat biztosítunk, azonban a személyes álláspont megismerése nem elkerülhető a megbízások során.Megbízható szolgáltatással, az ünnepek előtt megerősített segítőkész ügyfélfogadással, ügyfélközpontú tanácsadással állunk vitás, vagy peres ügyében a magyar állampolgárok rendelkezésére! (
Európában élő magyarok, anyaországban élő erdélyi magyarok stb.)    Hívja:06/302-164-102 10h-19h között munkanapokon!      E-mail bejelentkezés: ugyfelek@index.hu2017. november 25., szombat

Változik a perrendtartás, változik a perekben az ügyfelek helyzete! A per kiváltható!


Mai Magyarországon az emberek, a családok folyamatosan találkoznak a pereskedés, a vita jogszabályi körülményeinek változásaival.

Jog és jogalkotási trend új lehetőségeket, máskor új korlátokat hoz létre a magyar emberek számára vita, bírósági per eseteiben!

Az új Ptk. változásai a viták tartalmaiban hozott létre erős változásokat, míg 2018. január 01-től az új perrendtartás magát a jogkereső emberek részvételét a perekben változtatja meg gyökeresen.

Magyar emberek számára a legösszegezettebb tanács a megismert vita és per esetek valós szakmai tükrében: A pereskedést kerülni kell, a megbízható és megnyugtató egyezség jobban szolgálja a magyar vállalkozások, magyar családok, magyar állampolgárok életét!


Már beadott bírósági peres kereset, folyamatban lévő bírósági tárgyalások ügyeiben is van megfelelő és hasznos megoldás!     

 Ügyfélközpontú tanácsadás irodánkban mindig áttekinti a jó megoldás lehetőségét, a bírósági per lezárása, bírósági per kiváltása megvalósítása érdekében.


Magyarországon a perrendtartás változása, annak hatásai még az ügyfelek számára nem ismertek a konkrét 2018-as évtől kezdve elinduló perekben.

Az osztott perszerkezet, a kevesebb személyes bírósági tárgyalás gyakorlata 5-10 év alatt válik köztudatossá a jogkereső magyar emberek számára. (Bírók képzése, Kúria állásfoglalások, bírósági munkacsoportok stb.)

Bírósági per túlnyomó többségben a jogvitákban elkerülhető, de ha szükséges, akkor a 2017-ben beadott keresetek útja a magyar emberek számára biztonságosabb és beláthatóbb.

Bíróságra beadott kereset nem akadályozza szakmai munkánkat, a bírósági per kiváltása, e-perek kiváltása ilyen helyzetben is biztosított!


Több, mint egy évtizede profi és megbízható szolgáltatással, ügyfélközpontú szemlélettel áll irodánk a magyar állampolgárok vita/peres eseteiben a magyar emberek rendelkezésére Magyarországon és Európában. (Szakmai partnerségek stb.)

Európában dolgozó magyarok számára korszerű kapcsolattartási formákat biztosítunk, azonban a személyes álláspont megismerése nem elkerülhető a megbízások során.


Megbízható szolgáltatással, az ünnepek előtt megerősített segítőkész ügyfélfogadással, ügyfélközpontú tanácsadással állunk vitás, vagy peres ügyében a magyar állampolgárok rendelkezésére! (
Európában élő magyarok, anyaországban élő erdélyi magyarok stb.)

2016. augusztus 9., kedd

Egész évben nyitva tartás a bírósági perek kiváltása, e-perek elkerülése biztosításával a magyar embereknek!

E-per megindítása, az e-pereskedés hatásai még nem ismertek az ügyfelek jogkeresésére.

Számossága új technikai feltételeket és készenlétet vár el ügyvédtől és ügyféltől.Merre visz az új irány az e-pereskedés?

Árulkodó a tény, hogy a választhatóság időszakában töredéke volt az e-per választására gondolók aránya, az adott időszakban indult bírósági papír alapon beadott ügyekhez képest!


Közös tulajdon akár házasság végénél, akár öröklésnél, akár más konstellációban a nagy vitatárgyértékű jogvitákat eredményezi, melyek illeték terhe már a kereset gondolatánál sok jogkereső embert visszatart!


Hétköznapok gyakorlati esetei közé tartoznak a közös tulajdon szerzésének körülményeit vitató helyzetek, ahogy az öröklés és kapcsolódó szerződések súlyos vitái.

Öröklés során a vitában állók számos érzelmi és indulati elemmel keverve képviselik álláspontjukat, ahol a jogszerűség mellett az ADR egyezség biztosíthat méltányos megállapodást a résztvevőknek.
Ezekben az ügyekben a perbe hívottak száma sem kevés, az e-perek itt gyorsan visszafordulhatnak a későbbi bírósági gyakorlat szerint papír alapon zajló, hagyományos pereskedésbe.

Bírósági pereskedés, e-perek elkerülése a vitarendezés profi és piaci alapú eljárásaival elkerülhetőek.


Teljes értékű és megnyugtató egyezséget segítik elő a felek által elfogadott semleges eseti, ADR szakértők szakvéleményei, így súlyos álláspont különbségek rendeződhetnek e-per, vagy bármilyen bírósági per nélkül!

A jogkereső ügyfelek  jogukban áll a lassan haladó bírósági perben szünetelést kérni és a másik féllel áttérni a profi és bíróságtól elkülönülő ADR jogvita rendezésre!
Döntsön jól Ön is jogvitájában!    Keresse irodánkat!

Bírósági illetékek, nagy összegű igazságügyi szakértői díjak , más költségek kiválthatóak, s maga az e-pereskedés is!Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon)      Jelentkezzen be e-mail-ben:   ugyfelek@index.hu